Barn och diabetes

Liten pojke skrattar

När barn och ungdomar får typ 1 diabetes påverkas alla delar av livet och vardagen.

Familjen, släkt, vänner och kompisar blir involverade och självklart också förskolan och skolan. Alla barn med diabetes behöver stöd och support men i olika omfattning och på olika sätt.

När ditt barn fått diabetes typ 1

•    Gör en plan för egenvård i skolan/förskolan tillsammans med er diabetesmottagning.
•    Informera skola/förskola och kamrater om typ 1-diabetes
•    Rekommendera personalen att gå på diabetesutbildning som barnsjukhusens diabetesmottagningar ordnar eller via "T1D- säker skola".
•    Ta reda på vem som är huvudansvarig för barnets egenvård och som har koll på blodsocker och insulin i skolan/förskolan. Kan barnet få ett särskilt resursstöd?

Barndiabetesmottagningen

På sjukhusen finns så kallade diabetesteam som består av sjukvårdspersonal med specialkunskaper om barn och diabetes. Ni kommer att ha regelbunden kontakt med diabetesteamet. Initialt är det diabetesmottagningen som stöttar och vägleder hur barn och föräldrar kan lägga upp sitt nya liv.

Efter den intensiva tiden på diabetesmottagningen kommer vardagen att ta allt mer överhand och det gäller att få alla bitar i den på plats. Här blir förskola, skola och fritids viktigt både för barnet eller ungdomen men även för familjen i stort.

Diabetes i skolan

Plan för egenvård i skolan

"Alla barn ska ha en bra och trygg skolgång, diabetes eller ej."

Ansvaret för egenvården i skolan delas av skolan, vården och föräldrarna. Barnets diabetesmottagning ska bedöma vad som anses som egenvård och är skyldiga att delta i upprättandet av en egenvårdsplan i skolan. Egenvårdsplanen fylls i av diabetesmottagning, föräldrar och skola och den bör uppdateras regelbundet, minst en gång om året. 

Tala med rektorn om du inte tycker att egenvården i skolan fungerar. Och var inte rädd att ta hjälp av barnets diabetesmottagning.

Egenvård regleras av en av Socialstyrelsens författningar, enligt den kan en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra, anses vara egenvård. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Informera skola och kamrater

Det är viktigt att skolans personal och barnets kompisar får information och kunskap om diabetes. Det gör att den berörda familjen kan känna sig mer trygg. Hur detta går till kan skilja sig åt från skola till skola och givetvis från familj till familj.

ungdomar_diabetes
skolelev räcker upp handen

Det är bra att erbjuda skolpersonal utbildning om diabetes. Barnsjukhusens diabetesmottagningar har diabetesutbildningar för skol- och skolomsorgspersonal några gånger per termin.

Together against diabetes driver T1D-säker skola, en digital utbildning som passar all personal som jobbar inom skolan. Utbildningen är framtagen av Emma Bygdén och Elin Cederbrant, som själva lever med typ 1 diabetes, i samarbete med andra som lever med diabetes, deras närstående, skolpersonal och vårdpersonal. Hela utbildningen är faktagranskad av Karolinska Universitetssjukhuset

Tjej sitter i skolbänk

Stödet till egenvård i skolan varierar mellan olika kommuner. För att ett barn ska få en säker och trygg skolgång rekommenderas att barnet får en resurs i förskola och skola (upp till 12–13 års ålder) som kan ansvara/medverka kring barnets egenvård under skoldagen.

  • Barn i förskolan och under hela årskurs 0–3 behöver hjälp med all praktisk egenvård, det vill säga injektioner, pumpbyten, blodsockerkontroll, tidpassning av mat och extra stöd vid raster, idrott och utflykter med mera.
  • Barn från 10 års ålder kräver troligtvis fortfarande extra tillsyn och ett bra samarbete mellan skolpersonal, föräldrar och behandlande personal.
  • Äldre barn som sköter den praktiska egenvården själv kan ofta behöva stöd i att bli påmind om att stämma av och korrigera blodsockret. Även dialog och analys av blodsockervärden under skoldagen är viktigt för att barnet ska få så stabila värden som möjligt för att kunna koncentrera sig på skolundervisningen.

Lär dig mer om typ 1 diabetes.

När någon får diagnosen typ 1-diabetes kommer ofta många frågor. Du är självklart välkommen att höra av dig till oss på Storstockholms Diabetesförening. Kan vi inte svara på din fråga så tar vi reda på det.


Föreningen arrangerar bland annat nätverksträffar, utbildningar och föreläsningar. Välkommen!

Att vara förälder eller närstående

Att vara förälder eller närstående till ett barn med typ 1-diabetes kan ibland kännas lite tufft. Nu har Diabetes Stockholm startat en podd: Högt & Lågt-diabetespodden just för dig!

I podden kommer spännande gäster, utifrån psykologiska perspektiv, hjälpa oss belysa hur det är att leva med eller möta barn och ungdomar med typ-1 diabetes. Förutom att våra gäster kommer att dela med sig av sina bästa tips och råd vill vi även förmedla en känsla av gemenskap, igenkänning och hopp.

Petra och Liselott gör podd