Graviditet och diabetes

När man pratar om graviditet och diabetes kan det handla om två olika saker, graviditetsdiabetes eller att vara gravid och ha diabetes sedan tidigare. I det senare fallet handlar det oftast om någon som har diabetes typ 1, men även någon som tidigt fått typ 2 diabetes kan ju vara gravid även om det är mer ovanligt.

Graviditetsdiabetes

Som gravid behöver kroppen mer insulin än annars. Om insulinet inte räcker till kan blodsockervärdet bli högt och man kan då diagnostiseras med graviditetsdiabetes. Efter förlossningen går blodsockervärdet oftast tillbaka till normalt läge igen.

Risken för graviditetsdiabetes ökar:

  • Om du har diabetes i familjen.
  • Om du har haft graviditetsdiabetes tidigare. 
  • Om du är överviktig.
  • Om du tidigare fött ett stort barn.

Har du haft graviditetsdiabetes kan du ha en högre risk att utveckla typ 2-diabetes senare. Var uppmärksam på symptom och kontrollerar att ditt blodsocker går ner till normalt en tid efter förlossningen.

Gravid kvinna går på brygga och håller en man i handen

Hur vet jag om jag har graviditetsdiabetes?

Graviditetsdiabetes ger oftast inga tydliga symtom, det är därför vanligast att det upptäcks på en av kontrollerna på din barnmorskemottagning när man kollar blodsockervärdet. Med det sagt kan du få symptom som att du är väldigt törstig, kissar mycket och känner dig trött. Misstänker du graviditetsdiabetes bör du kontakta din barnmorska som då kan boka in ett test.

Hur gör jag ett test för graviditetsdiabetes?

Att testa sig för graviditetsdiabetes gör du via din barnmorska. Testet kan se olika ut beroende på vart i landet du befinner dig men omfattas alltid av ett blodprov för att se om du har högt blodsocker. Om detta test är positivt följer man upp med fler blodprov, det kan även bli aktuellt att göra en glukosbelastning men detta skiljer sig mellan regioner.

Gravid med diabetes

När man är gravid och har diabetes sedan tidigare råder något förhöjd risk för gravidkomplikationer och fosterskador. Detta gäller särskilt om du haft diabetes länge eller om du haft komplikationer till följd av den. 

Idag kontrolleras dock gravida diabetiker väldigt noga av sjukvården för att förhindra eventuella komplikationer både för den havande och för bebisen. Det ska även tillägas att allt fler kvinnor med diabetes idag föder friska barn.

Det viktigaste när du är gravid med diabetes är att försöka hålla en så jämn blodsockernivå som möjligt.

Person håller bebis i handen