Sömn och diabetes

Det är viktigt för alla att få en god natts sömn, men när man har diabetes mellitus är det extra viktigt.

Störd sömn gör det svårare att hålla ordning på blodsockret och ökar risken för övervikt, depression, hjärtinfarkt och olyckor. Dålig sömn ökar även risken för att få diabetes. Studier har visat att insulinkänsligheten minskade och blodsockernivån steg hos friska försökspersoner efter bara några få nätter med störd sömn.

Person ligger i säng med kudde över ansiktet

Insomnia och diabetes

Var tionde person anses lida av kronisk insomni - en diagnos som innebär svårigheter att somna eller problem med många uppvaknanden på natten vilket leder till trötthet dagtid.

Insomni har blivit allt vanligare och man tror att det beror på en ökad stress i samhället. Bland personer med diabetes och annan kronisk sjukdom är det ännu vanligare med sömnsvårigheter, bland annat på grund av svängande blodsocker och psykisk stress.

Något som kan hjälpa vid kronisk insomni är kognitiv bettendeterapi, KBT.

Sömnapné och diabetes

Sömnapné innebär att man gör andingsuppehåll under tiden man sover, detta gör att din sömnkvalité blir sämnre. Anledningen till uppehållen är förslappade muskler i övre luftvägarna. Oftast är det kopplat till högljudd snarkning, men inte alltid. Syrebristen som uppstår vid sömnapné innebär ett stort stresspåslag för kroppen. Risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke ökar betydligt. För att få diagnosen obstruktiv sömnapné ska man ha minst fem andningsuppehåll per timme. Varje uppehåll ska vara i minst tio sekunder. 

Det finns ett samband mellan diabetes och obstruktiv sömnapné. Internationella Diabetesfederationen, IDF, rekommenderar att man alltid vid diagnos av det ena undersöker om man även har det andra. Personer med diabetes som har sömnapné upplever ofta en snabb förbättring av sin diabetes då andningsuppehållen behandlas.

Person sover i gråa lakan

Behandlingar för sömnapné

Den effektivaste behandlingen är att sova med en så kallad CPAP-mask. Det är en apparat som håller luftvägarna öppna. Det tar ett tag att vänja sig vid den, men det brukar fungera bra när man väl är van.

Ett annat alternativ är en apnébettskena. Det är som en tandställning som förändrar käkens och tungans positioner under natten.

Det finns även en koppling till övervikt och sömnapné, en viktnedgång kan hjälpa mot andningsuppehållen och även minska snarkningarna.

I extrema fall då inget annat hjälper kan kirurgi bli aktuellt.

Symtom för sömnapné

  • Onormalt trött på dagarna, slumrar lätt till
  • Lakan och täcken visar att du snor runt i sängen på natten
  • Svettningar nattetid
  • Koncentrationsproblem, irritation, huvudvärk
  • Kvävningskänsla på natten
  • Vaknar ofta, täta toabesök

Känner du igen dig? Be din husläkare om remiss för sömnutredning eller sök privat.