Andra typer av diabetes

Typ 1- och typ 2-diabetes är de vanligaste varianterna av diabetes. Men det finns även andra typer av diabetes som inte är fullt så vanliga.

En sort är Prediabetes vilket är ett förstadium till typ 2-diabetes. Sedan har vi Graviditetsdiabetes vilket man kan få när man väntar barn. Blandform, tidigare kallad LADA är en variant, precis som Mody och Dubbeldiabetes. Skador eller sjukdomar som försvagar bukspottkörtelns insulinproduktion kan också resultera i diabetes.

Person mäter sitt blodsocker
Blå bild med fokus på träning och diabetes

Prediabetes innebär att man har ett lätt förhöjt blodsockervärde och risken att utveckla prediabetes ökar vid övervikt, för lite fysisk aktivitet, ärftlighet för typ 2-diabetes och tidigare graviditetsdiabetes. Det är dock svårt att känna några symptom på förhöjt blodsockervärde. Prediabetes definieras som när fasteblodsockret är 6,1-6,9 mmol/l kapillärt eller venöst. 

Förhöjda blodsockervärden ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Blodkärlen skadas av högt blodsocker, högt blodtryck, höga blodfetter, rökning, övervikt och inaktivitet. Kärlen blir trängre, blodflödet minskar och blodproppar bildas lättare. Många gånger upptäcks typ 2-diabetes först efter en hjärtinfarkt.

Behandling

Ett högt blodtryck och förhöjda blodfetter ska behandlas, eftersom de är riskfaktorer för prediabetes. Att göra livsstilsförändringar kan minska risken för att utveckla typ 2-diabetes. Det handlar om att sluta röka, gå ned i vikt, äta bra mat, stressa mindre och röra på sig.

Risktest

Misstänker du att du har pre-diabetes eller kanske till och med typ 2-diabetes, då kan du göra ett test online. Genom att svara på ett par frågor får du svar om du bör kontakta din vårdcentral för att testa ditt blodsocker.

Gravid kvinna tittar på ultraljudsbild

Graviditetsdiabetes

När man är gravid behöver kroppen allt mer insulin. Om insulinet inte räcker till kan blodsockervärdet bli högt. Då kan man få diagnosen graviditetsdiabetes.

Har du haft graviditetsdiabetes kan du ha en högre risk att utveckla typ 2-diabetes senare. Var uppmärksam på symptom och kontrollerar att ditt blodsocker går ner till normalt en tid efter förlossningen.

Blandform

Latent Autoimmune Diabetes in Adults, LADA, är en beteckning som använts för att benämna en form av diabetes som delar symptom med både typ 1- och typ 2-diabetes.
2019 ändrade Världshälsoorganisationen (WHO) sin lista av diabetesklassifikationer. En av ändringarna innebär att LADA försvinner som begrepp och ersätts med en blandform som är en långsamt progredierande autoimmun diabetes hos vuxna.

Cirka 10 procent av dem som diagnostiseras med typ 2-diabetes beräknas ha den här blandformen. För att slippa att bli feldiagnostiserad rekommenderas ett enkelt blodprov för GAD-antikroppar vid upptäckten av diabetes. Då kan korrekt behandling sättas in på ett tidigare stadium.

MODY

MODY, Maturity onset diabetes of the young, är ännu en ganska outforskad form av diabetes. Den har sex kända undergrupper. Mody är starkt ärftligt och beror på en mutation i en gen. Den debuterar i allmänhet före 25 års ålder och förväxlas inte sällan med typ 1-diabetes. Vid Mody saknas dock antikroppar. Mody påminner mer om typ 2-diabetes men utan kopplingen till övervikt. Diabetesformen kan vara insulinkrävande men inte nödvändigtvis. 2-5 procent av all diabetes antas vara Mody.

Dubbel diabetes

En ovanlig diagnos som sannolikt kommer att bli vanligare i takt med att både typ 1- och 2-diabetes ökar.

Dubbel diabetes betyder typ 1- och typ 2-diabetes samtidigt. Övervikt och fetma är den gemensamma orsaken till diabetestypen. De med typ 1-diabetes som väger för mycket riskerar att få typ 2-diabetes och de med typ 2-diabetes som fortsätter öka i vikt riskerar att bilda antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna såsom sker vid typ 1-diabetes.

Behandlingen är komplicerad. Kroppen producerar för lite eller inget insulin alls samtidigt som cellerna reagerar dåligt på det insulin som finns, vilket kräver höga insulindoser.