Tekniska hjälpmedel vid diabetes

Utvecklingen av tekniska hjälpmedel för diabetesbehandling går fort. Det som framförallt ligger i pipeline är ett brett sortiment av closed loop-system, system som liknar en konstgjord bukspottkörtel, som helt själva sköter allt med insulin och glukagon. 

Annan ny teknik som är på gång är nya sorters blodsockermätare, nya insulinpumpar som sätts på kroppen utan slangar där all övervakning sker i mobiltelefonen och stickfria plåster som mäter blodsockret.

Varje region bestämmer själv vilka medicintekniska produkter som ska köpas in och användas. Din diabetessjuksköterska förskriver det hjälpmedel du behöver och som finns tillgängligt i din region.

Människa på vandring läser av sitt blodsocker med sensor

Blodsockermätning

Förutom den gamla vanliga blodsockermätaren finns glukosmätare som mäter blodsockernivån dygnet runt, utan fingerstick: Continuous glukos monitoring (CGM) och Flash glukos monitoring (FGM)-system.

Person mäter sitt blodsocker
Man som tar insulin med spruta

Insulintillförsel

Insulin kan tillföras antingen med en insulinpenna där man ger injektionen under huden eller via en batteridriven insulinpump. Insulinpumpen bärs på kroppen och avger fortlöpande direktverkande insulin. Basaldosen kan varieras under dagen om det behövs. Vid måltider ger man sig själv extra måltidsinsulin, en bolusdos, genom några tryck på pumpen. Kateter och nål byts var tredje dag.

Vid insulinbehandling med pump upplevs ofta en ökad frihet. En nackdel är den ökade risken för ketoacidos vid stopp av insulintillförsel.

På föreningens årsmöte i maj 2024 föreläste Jarl Hellman, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala om medicinteknik.