Om Diabetes Stockholm

Diabetes Stockholm, tidigare Storstockholms Diabetesförening, arbetar för dig som har diabetes i Region Stockholm. Vår målsättning är att ge stöd och råd för att underlätta vardagen, göra vården bättre, öka tillgängligheten och höja kvaliteten på diabetesvården.

En av våra största och viktigaste uppgifter är att påverka Region Stockholm så att behandling och sjukvården för personer med diabetes utvecklas och förbättras. Att patientens roll stärks och att hen får inflytande över sin individuella vård och behandling. 

Att påverka samhället och förbättra villkoren för barn och vuxna med diabetes, är grunden i föreningens arbete. Vårt mål är att patienten ska ses som en självklar part i vårdmötet. Genom föreningens medlemskap i Diabetes Sverige, sker även påverkansarbete på riksnivå liksom samarbete med övriga föreningar i organisationen.

Diabetes Stockholms logotyp

Kontakta oss

Upplandsgatan 3, 111 23 Stockholm 
Telefon: 08-654 00 40
E-post: info@diabetesstockholm.se
Bankgiro: 550-4063 

Veronika Lindberg

Veronika Lindberg
Kanslichef

veronika@diabetesstockholm.se
08-654 00 43

Mia närbild.png

Mia Sjöström
Kommunikatör

maria@diabetesstockholm.se
08-654 00 41

Birgitta närbild

Birgitta Almqvist
Medlemsansvarig

medlem@diabetesstockholm.se
08-654 00 44

Kristina närbild

Kristina Söderlund
Intressepolitisk chef

kristina@diabetesstockholm.se
08-654 00 46

Carina R närbild

Carina Rosenborg
Ekonomiansvarig

carina@diabetesstockholm.se
08-654 00 45

Porträtt Jenny Bergström

Jenny Bergström Utbildningsansvarig & föreningsutveckling

jenny@diabetesstockholm.se

08-654 00 47

Styrelsen

Styrelsen är föreningens beslutande organ. Den bestämmer inriktningen för föreningens hela verksamhet.

Styrelsen består av nio ledamöter som sammanträder cirka åtta gånger per år. Mellan mötena träffas verkställande utskottet (VU), som består av tre personer ur styrelsen, för att förebereda frågor. Ledamöterna väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Mandattiden (hur länge man är vald) är tre år. De flesta ledamöter har själva diabetes eller har barn som har diabetes. Viktigast är dock engagemang, kunskap och kontakter. Styrelseuppdraget sköts på fritiden mot visst arvode.

Styrelsens ordförande är Emma Henriksson: ordforande@diabetesstockholm.se, 070-354 41 91. För kontakt med övriga ledamöter, ring kansliets växel 08-654 00 40.

ssdf:s styrelse

Gruppbild Storstockholms Diabetesförenings styrelse 2023. 
Från vänster: Thomas Magnusson, Fanny Sellberg, Susanne Meyer Söderlind, Kenneth Matz, Emma Henriksson, Ylva Hultman, Kurt Gerok-Andersson, Anders Lindström och Petra Andersson.

Diabetes Stockholm, tidigare Storstockholms Diabetesförening (SSDF) startades 1947 i efterdyningarna av andra världskriget. Vissa frågor var lika aktuella då som nu. Visste du att föreningens arbete har bidragit till att insulinet är gratis idag till exempel? 

Informatörer

Om du vill veta mer om diabetes, eller vad Diabetes Stockholm kan erbjuda, boka en av våra informatörer.

De har själva erfarenheter av diabetes och informerar gärna sjukvårdspersonal, studenter, personer med diabetes, politiker och andra som vill veta mer om hur det är att leva med diabetes. För att träffa en  informatör bör ni vara minst fem personer i sällskapet. 

Du bokar enkelt en informatör genom att ringa kansliet på 08-654 00 40 eller skicka ett mail till info@diabetesstockholm.se

SSDF informatör

Riksorganisation

Diabetesorganisationen Sverige är ett rikstäckande diabetesförbund med verksamhet på en rad platser i landet. Som medlem i Diabetes Stockholm är du också medlem där.

(Diabetes Sverige hette tidigare DiOS - Diabetes organisationen i Sverige.)

Diabetes Sveriges logga - blå målad ring med svart text Diabetes Sverige