Alkohol och diabetes

Det finns inget medicinskt hinder för att dricka måttliga mängder alkohol när man har diabetes, men det är viktigt att känna till hur ens diabetes påverkas av alkohol.

För de som inte behandlas med insulin är det viktigt att komma ihåg att alkohol innehåller många kalorier. Det finns ett samband mellan just typ 2 diabetes och högt blodtryck, bukfetma och en skadlig sammansättning av blodfetterna. Det medför kraftigt ökad åderförfettning och risk för hjärtkärlsjukdomar. Det heter inte ölmage av en slump och så länge man dricker mycket alkohol är det svårt att få ordning på sin diabetes typ 2.

en person vid en dator

Insulinkänning efter fest

För dig som har diabetes typ 1 eller insulinbehandlad typ 2 diabetes är det viktigt att känna till vad som händer med blodsockret när man dricker alkohol. När man druckit är levern morgonen efter upptagen med att bryta ned alkohol och kan därför inte ge ifrån sig socker. Det kan leda till att man får alltför lågt blodsocker och ibland till och med insulinkoma. Dessutom kan berusning medföra att man inte vaknar lika lätt av en insulinkänning som annars.

Personer med diabetes typ 2 som tar läkemedel för att piska på betacellerna att producera mer insulin, så kallade sulfonylureapreparat, kan också få insulinkänningar.

Tvärtemot mot vad en del tror kan även söta drinkar eller likörer sänka blodsockret. Blodsockret höjs snabbt initialt men under natten kan man ändå få en insulinkänning.