Stress och diabetes mellitus

  • Stress kan ha direkt och omedelbar effekt på blodsockret, men på skilda sätt för olika personer och vid olika tillfällen.  
  • Har man inte tillräckligt med insulin stiger blodsockret vid påslag av stresshormoner.
  • Stress kan ha negativ effekt på egenvården, men på skilda sätt för olika personer vid olika tillfällen.
Person blickar ut över vatten med händerna bakom huvudet

Kontrollera blodsockret lite oftare än vanligt men se det inte som ett misslyckande om det svänger mer än normalt.

Gör en lista på vad du bör äta under dagen med hänsyn till de aktiviteter du tänker ägna dig åt. Fysisk aktivitet kan ofta minska stresskänslan och kroppens stressreaktion.

Prova avslappningsövningar till exempel yoga, meditation, mindfulness och djupandning.

Försök komma på ett konkret sätt att minska stress t.ex. genom att ställa lägre krav på dig själv, delegera uppgifter, be om hjälp och att minska ner på onödiga och krävande aktiviteter för att på så sätt ge dig utrymme att ta det lugnt.

Undvik kaffe och te samt frukt under kvällen. Ta en kort promenad före sängdags och/eller ägna dig åt något som kan få dig att gå ner i varv. Undvik datorn, teven, uppslitande diskussioner och allt för spännande böcker strax före läggdags.

Ta reda på varför du är stressad

Varför är du stressad? Bena ut vilka faktorer som gör dig stressad, vilka du kan göra något åt och vilka du inte kan påverka. Om du kan skilja på det, kan du förändra det som är möjligt men undvika att lägga energi på det du inte kan göra något åt. 

Vad är egentligen stress?

Stress är en reaktion på att vi upplever hot eller påfrestningar av olika slag. Det är kroppens sätt att förbereda sig på att kämpa eller fly.

Vid stress aktiveras hjärnan och det autonoma nervsystemet genom att stresshormoner, främst adrenalin och kortisol, skickas ut i blodet, som då förses med extra mycket fett och socker. Man kan säga att kroppen får en energikick för att klara av påfrestningarna. När vi upplever en situation som övermäktig sätter stressreaktionen fart. Ett exempel kan vara att få besked om att man har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.

Stress i dag är ofta psykiskt och psykosocialt relaterad. Den kan drabba oss utan att vi ens är medvetna om det och vara under lång tid. Det kan leda till att man hamnar i ett tillstånd av hjälplöshet, olust och nedstämdhet. Kroppen påverkas av detta långvariga spänningstillstånd som på sikt kan leda till såväl fysiska som psykiska skador. Risken för till exempel hjärtinfarkt och depressioner ökar. Hur man påverkas är individuellt och varierar också för en och samma person utifrån hur vi mår för tillfället. Stressen minskar om man känner att man kan påverka sin situation. Kunskap om sig själv är ett nödvändigt redskap för att förstå och ta kommandot över exempelvis sin diabetes.

Man håller händerna för ansiktet

Broschyren Stress och diabetes

Läs mer om Stress och diabetes i Storstockholms Diabetesförenings broschyr. Du kan hämta hem den här eller beställa den från kansliet. Ring 08-6540040 eller mejla info@ssdf.nu. Kolla även här bland SSDF:s aktiviteter om det finns något aktuellt på temat som du vill anmäla dig till! 

SSDFs broschyr om stress och diabetes