Blodsocker och diabetes

När man har diabetes mellitus är det viktigt att hålla sitt blodsocker på en så normal nivå som möjligt för att balansera sin hälsa. Det gör man framför allt med mat, motion och insulin eller andra läkemedel. Vilka läkemedel man använder beror främst på om man har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.

Näringen i maten vi äter bryts ned till socker. I en frisk kropp öppnar insulinet cellerna så kroppen kan tillgodogöra sig näringen. Vid diabetes har man inget eller bara lite insulin och/eller insulinresistens (dvs cellerna tar inte upp sockret fast de får insulin). Då stannar sockret kvar i blodet och skadar nerver och blodkärl, något som kan leda till komplikationer. Därför är det viktigt att hålla blodsockret så nära normala nivåer som möjligt.

Forskning visar att det är särskilt viktigt att hålla en så normal och bra blodsockernivå som möjligt redan de första åren efter att man fått diabetes mellitus. Det skapar ett minne i kroppens celler, enligt studier vid både typ 1 och typ 2 diabetes, som gör att man får färre komplikationer senare i livet.

Det betyder att det är ännu viktigare än man tidigare vetat, att tidigt lära sig hur ens blodsocker fungerar och att man får effektiv behandling.

En människa är inte en annan lik - det gäller också för blodsockret.

En jämnare blodsockerkurva får man genom att lära sig att testa, tolka och åtgärda sitt blodsocker. Det finns en rad blodsockermätare på marknaden, för att få en gratis behöver den vara upphandlad av regionen så att din diabetessjuksköterska kan skriva ut den till dig. Du ska också se till att få utbildning i hur du använder den av din sköterska.

Det är viktigt att vara rentvättad och torr om händerna, och särskilt det fingret man sticker i. Rester av frukt, en halstablett eller till och med handsvett, kan ge ett felaktigt resultat. Annars är det rent tekniska enkelt, det är att förstå hur det funkar som kan ta lite tid.

Ibland går det inte att begripa varför man får för högt eller för lågt blodsocker. Det kan bero på att man har en infektion på gång, att man har en rekyl (högt blodsocker) på grund av ett tidigare blodsockerfall eller att man är stressad. Men ibland kan man faktiskt inte hitta någon förklaring.

I början när man håller på och lär sig och vid speciella tillfällen, som vid sjukdom, behöver man många teststickor. Enligt Socialstyrelsen har man rätt till dessa även som kost-/tablettbehandlad typ 2 diabetiker. I de nationella riktlinjerna står det nämligen att du bör mäta blodsockret när du har nytta av det.

Med kunskap, träning och reflektion kan man lära sig hur kroppen fungerar och vad som höjer respektive sänker det egna blodsockret. Att bara sticka sig gång på gång utan att fundera på resultatet, bara för att göra doktorn glad, är ganska meningslöst.

Tips för att lära känna sitt blodsocker

Skriv dagbok

Kolla dina blodsockervärden före måltid och två timmar efter maten, vad du ätit, om du motionerat, om du varit stressad, är på gång att bli sjuk eller liknande. Fundera på vad som gör att blodsockret ligger bra, för högt eller för lågt. Prova att göra annorlunda nästa gång om du inte är nöjd.

Testa dig fram

Experimentera genom att sätta ihop måltiden annorlunda. Vad händer med blodsockret om du till exempel lägger till mer fiberrika grönsaker eller äter mindre kolhydrater? Om du äter lördagsgodiset i samband med måltiden istället för senare eller kanske om du går ut och går en halvtimme?

HbA1c-värdet är det genomsnittliga blodsockervärdet 6-8 veckor bakåt i tiden och mäts på sjukhus eller vårdcentral flera gånger per år. Det visar hur god blodsockerkontroll man har på sin diabetes och om behandlingen fungerar. Ett bra HbA1c minskar betydligt riskerna för komplikationer.

HbA1c står för hemoglobin A1c. Hemoglobin är färgämnet i de röda blodkropparna som transporterar syre till cellerna. Sockret i blodet binds till hemoglobinet och sitter kvar under hela den röda blodkroppens livstid på cirka 120 dagar. Ju mer socker i blodet, desto mer finns i de röda blodkropparna. Sockerbundet hemoglobin transporterar inte syre lika bra.

Visste du att?

Ibland kan ett svängande blodsocker ändå resultera i ett godkänt HbA1c. Då krävs en större utredning med exempelvis 7-8 tester per dag eller kontinuerlig blodsockermätning. HbA1c kan vara högre hos äldre, svårt hjärtsjuka och personer med återkommande svåra insulinkänningar.

Dagligt blodsockervärde

Målvärdet för fasteblodsocker före lunch och middag är 4,0-5,5 mmol/L. Målvärdet för blodsocker två timmar efter maten är lägre än 8 mmol/L. Ett värde över 8 under lång tid ökar risk för hjärtkärlsjukdom och även skador på ögon och njurar.

HbA1c

Målvärdet för HbA1c är lägre än 52 mmol/mol. Ett lägre HbA1c, ned mot 42 mmol/mol, bör eftersträvas hos unga och hos dem med låg risk för känningar. Målvärdet ska alltid individualiseras i samråd med vårdpersonal.

Vid insulinkänning kan man bli skakig, seg och få svårt att koncentrera sig. I värsta fall kan man tappa omdömet och bli medvetslös. Är man vid medvetande behöver man snabbt höja blodsockret med något sött som druvsocker eller saft. När man hämtat sig från den värsta känningen behöver man oftast fylla på med riktig mat eller smörgås. För att kunna häva en känning i tid - se till att alltid ha druvsocker nära till hands. 

Blir man medvetslös behöver man genast komma till sjukhus. En medvetslös person ska aldrig ges något i munnen. Därför är det viktigt att se till att personer man umgås med känner till att man har diabetes och att de måste ringa ambulans om man får en allvarlig känning. Det är också smart att ens närmaste har en glukagonspruta till hands. Den ges under huden i till exempel magen och höjer blodsockret.

Visste du att?

Vid icke insulinbehandlad typ 2 diabetes är känningar inte lika vanliga som vid typ 1 diabetes och blir sällan lika allvarliga.

Vid för högt socker under lång tid kan man uppleva obehag när sockret sänks till en lägre nivå, utan att egentligen ligga för lågt. Det kallas "falsk känning". Tala med din läkare eller diabetessjuksköterska, du kan behöva förbättrad behandling.

Har du insulinpump? Mät ketoner!

 • När du mår dåligt och har ett blodsocker högre än 15 mmol/L
 • När du vaknar med ett blodsocker högre än 15-16 mmol/L
 • När blodsockret har varit högre än 15-16 mmol/L under mer än ett par timmars tid 
 • Vid akut sjukdom, till exempel förkylning med feber
Varningssignaler

Om blodsockret är >15 mmol/L och ketonerna är >0,5 mmol/L eller (++ alternativt +++) i urinen: ta 0,1 enheter insulin/kg kroppsvikt med penna, eller den dos du fått rekommenderad av din läkare eller sköterska. 

Träning och högt blodsocker

Har du ett blodsocker över 15 mmol/l en dag eller fler ska du inte träna. Hård träning ökar kroppens stresshormoner vilket i sin tur höjer blodsockret. Högt blodsocker under träning gör alltså att stresshormonerna höjer blodsockret ännu mer. Beror det höga blodsockret på insulinbrist kan ketoner bildas. Om du har ketoner i blodet eller i urinen måste de bort före träning.

Symptom och tips

 • Törst, trötthet och stora urinmängder är tecken på ett för högt blodsocker.
 • Ont i magen, illamående eller acetondoftande andedräkt är tecken på att man redan kan ha ketoacidos. Åk direkt till sjukhus.
 • Sänkt medvetande och koma är defintiva tecken på ketoacidos.
 • Om du normalt har insulinpump, förvara en lapp med dosförslag för insulinpenna hemma. Får du inte ned blodsockret med insulin ska du kontakta sjukvården.
Leende person fotograferad underifrån

Nedsatt munhälsa kan förebyggas genom

 • Bra blodsockerkontroll 
 • Regelbundna kontroller hos tandläkare och tandhygienist
 • Användning av tandborste och tandtråd morgon och kväll
 • Sluta röka om det är något man gör

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Personer med svårinställd diabetes beviljas särskilt tandvårdsbidrag. Det krävs ett läkarintyg för att få det.

Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring. Du får även använda det särskilda tandvårdsbidraget som delbetalning för abonnemangstandvård.

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.

Såhär skriver Socialstyrelsen om tandvårdsbidrag till dig med diabetes

Patientens blodsockernivå ska under en period om minst sex månader ha haft ett genomsnitt av tre på varandra följande värden på HbAlc över 73 mmol/mol samtidigt som patientens följsamhet till adekvat behandling har varit god. Patienten ska med ett läkarintyg styrka att han eller hon har svårinställd diabetes av en sådan svårighetsgrad som anges i första stycket.

Läkarintyget får inte vara utfärdat senare än tre månader innan den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjades.