Personuppgiftspolicy - Medlemskap

GDPR - General Data Protection Regulation - eller Dataskyddsförordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen den 25 maj 2018. Mycket är sig likt men dina rättigheter som enskild medborgare har stärkts och kraven har ökat på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter.

Diabetes Stockholm, tidigare Storstockholms Diabetesförening behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och GDPR. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härmed tillhandahåller dig.

Diabetes Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
För information eller ändringar kommer du i kontakt med Diabetes Stockholms kansli per e-post: info@diabetesstockholm.se eller per telefon, 08-6540040.

Medlemskapet i Diabetes Stockholm är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Diabetes Stockholm behöver vissa uppgifter för att kunna kommunicera med dig och hantera dina medlemsförmåner. Vi registrerar inte fler uppgifter än vad vi behöver inom ramen för vår verksamhet och för att kunna ge våra medlemmar bästa service.

Uppgifter som lagras
De personuppgifter som vi sparar och behandlar är namn, personnummer/födelsedag, adress, telefonnummer, e-postadress, typ av diabetes, eventuellt kursdeltagande, inbetalningsuppgifter samt familjemedlemskap då det anmälts.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen och skicka ut medlemsnyheter samt erbjudanden till rätt målgrupp. SSDF behandlar även personuppgifter för statistiska ändamål. Personnummer registreras eftersom det är viktigt att Diabetes Stockholm kan säkerställa medlemmarnas identitet.

Dina personuppgifter kommer vid anmälan samt vid betalt medlemskap att behandlas i Diabetes Stockholms medlemsregister.

Medlemsregistrets drift sköts av en extern part som Diabetes Stockholm har avtal med. Dina adressuppgifter kan lämnas ut till tryckeri för leverans av medlemstidning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. Diabetes Stockholm lämnar aldrig dina personuppgifter vidare till annan part.

Lagringstiden

Diabetes Stockholm behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem eller till dess att du återkallar ditt samtycke. Om ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter efter en tid automatiskt. Diabetes Stockholm kommer oavsett orsak till avslut endast att fortsätta lagra dina personuppgifter om det följer någon sådan skyldighet enligt lag. 

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, ev överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad samt att få dina personuppgifter flyttade från Diabetes Stockholms system till annan aktör, så kallad dataportabilitet.

En sådan begäran kan skickas till info@diabetesstockholm.se

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. SSDF önskar dock att du i första hand vänder dig till föreningens kansli för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att anmäla dig som medlem och genom att betala medlemsavgift godkänner du Diabetes Stockholms personuppgiftspolicy och bekräftar att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte längre önskar få medlemsutskick från Diabetes Stockholm kan du när som helst kontakta oss på info@diabetesstockholm.se och begära att vi stoppar utskicken.

För att läsa mer om GDPR och Datainspektionen klicka här: