Corona och diabetes

Storstockholms Diabetesförening följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och information om coronaviruset och uppmanar alla medlemmar att också göra det för att minska risken för smittspridning och för att själv bli sjuk.

Restriktionerna är numera borta men enligt Folkhälsomyndigheten ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Händer som tvättas med skummande tvål

2023-03-01

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om rekommendationer för vaccination mot covid-19, gällande från den 1 mars 2023. Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24.

Källa: Folkhälsomyndigheten

2022-05-30

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos (dos 4) till följande grupper:

 • personer som bor på SÄBO
 • personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård
 • personer som är 65 år, födelseår 1957, och äldre
 • personer som har fyllt 18 år med måttlig till allvarlig immunbrist
 • personer med Downs syndrom.

Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) ges tidigast fyra månader efter första påfyllnadsdosen. För personer med immunbrist rekommenderas ett intervall från tre månader

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Du som erbjuds vaccination mot covid-19 har kanske frågor kring det? Det här är ett kort faktablad från Folkhälsomyndigheten som kan vara ett stöd för dig före, under och efter vaccinationen.

Under 2020 samlade vi några frågor och svar om diabetes mellitus och vaccin mot covid-19. Svaren är hämtade från Folkhälsomyndigheten, FHM.  På 1177 finns information om hur vaccineringen går till i region Stockholm.

vaccin i arm

Jag har diabetes, när kan jag få vaccinet?
I fas 3 kan vaccination erbjudas till personer som är 18–64 år och som har diabetes typ 1 och 2.
När i tid du erbjuds vaccin beror på var du bor.

Jag har haft covid, behöver jag vaccinet ändå?
Eftersom man saknar kunskap om hur mycket och vilken typ av antikroppar som krävs för immunitet och hur länge immuniteten varar, kommer alla att erbjudas vaccinet.

Om man redan haft covid, kan man bli dålig av vaccinet?
Utifrån tidigare erfarenheter från vaccinationer finns ingen anledning att tro det.

Kommer jag få en kallelse till vaccination av min behandlande läkare?
Du hittar information vad som gäller i din region på 1177.

Jag har ett barn med diabetes, när får hen vaccinationen?
I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig, eftersom vaccinet inte är tillräckligt testat på barn.
Ditt barns läkare ska göra en individuell bedömning. 

Information in other languages

You can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Socialstyrelsen fick i uppdrag våren -20 att identifiera de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och därmed kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta av det nya coronaviruset.

En av slutsatserna när det gäller diabetes är att de som löper störst risk att drabbas allvarligt av covid-19 är de som har fler än en av diagnoserna: hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.

Hela publikationen finns att läsa här.

Vad kan du göra för att undvika smitta?

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Diabetes och corona

Det är oklart ifall diabetes är en oberoende riskfaktor för allvarlig coronasjukdom eller inte. Det man vet är att ett högt blodsocker leder till sämre immunförsvar. Att bli sjuk kan innebära att det blir svårare att sköta sin diabetes och infektioner gör också att blodsockret gärna stiger.

Man vet inte om infektioner har olika effekter vid typ 1- eller typ 2-diabetes. Man vet inte heller vilken risk som finns för en person med välkontrollerad diabetes typ 1. Det man däremot vet är att risken att drabbas hårdare av infektioner är högre hos gamla människor som har underliggande sjukdomar, som till exempel hjärtkärlsjukdomar. Man bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Källa: Sergiu-Bogdan Catrina, överläkare och medicinskt ansvarig för Centrum för diabetes.

Frågor och svar

2020-04-20

Många känner frustration och oro kring coronaviruset. Det hela blir extra svårt när det inte finns tillräckligt mycket med kunskap och forskning om viruset eftersom det är helt nytt. 

Nedan har vi samlat vanliga frågor SSDF fått under 2020. Alla svar är hämtade från Folkhälsomyndigheten eller läkare.

Är jag som diabetiker i riskgrupp?
Enligt Folkhälsomyndigheten är personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes överrepresenterade bland de svåra fallen.

Hur ska jag som är i riskgrupp göra?

 • Försök hålla dig hemma så mycket som möjligt och om du går ut, tänk på följande:
 • Håll avstånd till andra på minst 2 meter och undvik folksamlingar.
 • Ha gärna på dig handskar för att minska kontaktytorna.
 • Försök att gå ut under tider på dagen då du anser att det är lugnare i affärerna.
 • Undvik att ta dig i ansiktet, speciellt runt näsa och mun, detta gör vi oftare än vi tror.
 • När du har kommit hem, tvätta händerna med tvål och varmt vatten i 30 sekunder.

Kan jag gå ut och handla mat, gå till apoteket och liknande?
Går det att hitta någon som kan hjälpa till att handla är det att föredra. Vad gäller mat erbjuder i princip alla livsmedelsaffärer hemkörning idag, detta är ett bra alternativ till att vistas i fysiska butiker. Även apoteksprodukter, inklusive receptbelagda, går att beställa via internet och få levererat till dörren. Måste du gå ut, tänk på punkterna ovan samt försök att anpassa så att du gör dina ärenden under den tid på dygnet då du anser att det är färre människor i rörelse.

Kan jag gå till postombud och hämta ut läkemedel?
Om du har någon i din närhet som kan hjälpa till är det att föredra. Tillsammans med din och sin egna legitimation samt eventuell kod eller avi brukar de kunna hämta ut paketet. Måste du gå ut, tänk på punkterna ovan samt försök att anpassa så att du gör dina ärenden under den tid på dygnet då du anser att det är färre människor i rörelse.

Kan jag gå till tandläkare, ögonläkare eller diabetessköterska?
Riskgrupper rekommenderas att ställa in tandläkarbesök om det inte är akut. Likaså kan troligtvis rutinkontroll av ögonen vänta ett tag. Men det beror på hur akut det är. Det bästa är att kontakta din vårdmottagning via Vårdguidens e-tjänster. Genom dessa kan du ställa frågor och få råd och stöd.

För hur länge bör man ha insulin, teststickor, kanyler bl.a. i beredskap?
Eftersom ens medicinering är högst individuell, rekommenderar vi dig att kontakta vården och resonera med dem kring detta.

Hur pass isolerad ska man vara för att göra rätt?
Detta är en svår fråga! Och ingen mår bra av att sitta isolerad allt för lång tid. Enkelt sett kan man säga så här, ju mer du kan isolera dig desto bättre men Folkhälsomyndigheten säger att det är okej att gå ut och ta en promenad om du då undviker att träffa andra eller kan hålla avstånd.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du inte det får du mer än gärna höra av dig till oss så kommer vi göra allt vi kan för att hjälpa dig. Medicinska frågor tar du upp med din behandlande läkare. Du når oss lättast på info@ssdf.nu

Corona Frågor och Svar

Fler frågor och svar

Fler intressanta frågeställningar från Netdoktors chat om diabetes och Corona under 2020

Jag har typ 2, hypertyreos och högtblodtryck. Hur samspelar dessa diagnoser?
Vid dessa tre diagnoser är högt blodtryck det som kan orsaka mer allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 infektion. Dessa tre diagnoser förekommer ofta samtidigt. Högt blodtryck förekommer hos ca 75% av alla med diabetes typ 2 och hypotyreos är också vanligare, men jag har inte sett någon siffra på detta. Vid obehandlad hypotyreos kan man ha förhöjt  blodtryck framförallt diastoliskt tryck.

Tillhör man riskgrupp när man har diabetes typ 1 och är yngre än 50 år? Är det något särskilt man ska tänka på om man får covid-19?
Om du är yngre än 50 år är risken störst om du har högt blodtryck oberoende typ av diabetes. Personer med typ 1-diabetes som har bra blodsocker och blodtryck har ingen direkt ökad risk. Man har dock i studier sett att ett högt blodsocker innebär en ökad risk för mer komplicerad sjukdom, varför det är viktigt att ha så bra blodsocker som möjligt. Detta gäller alltid vid alla typer av infektioner.