dam i solhatt

Kunskap om diabetes i hemsjukvården

NYHET

Storstockholms Diabetesförening genomförde den 19 maj en föreläsning för biståndshandläggarna i Huddinge kommun. Marianne Pegelow, diabetessjuksköterska från Akademiskt primärvårdscentrum, beskrev hur diabetes kan påverka omvårdnadsbehovet hos äldre. 

Närmare 20 stycken handläggare fick lära sig vad diabetes är för sjukdom, hur den yttrar sig och vilka skillnader det finns mellan de olika diagnoserna typ 1 och typ två? Det är viktigt att förstå hur diabetes kan addera den äldres behov av hjälp och vad behöver hemtjänstpersonalen vara observanta på. Föreläsningen avslutades med frågor och diskussion. Ett antal områden där det fanns skäl till extra vaksamhet, var de äldres fotstatus, deras tandhälsa och det faktum att förvirring och upprördhet kan vara ett tecken på lågt blodsocker vilket kan vara ett allvarligt tillstånd.

Lyssna på föreläsningen här