ozempic

Frågor och svar om obesitas

NYHET

Jag mår alldeles för bra av att äta. Jag väger en bra bit över 200 kilo. Kan fetmamedicin hjälpa mig?
Det var en av många frågor om fetma som ställdes till Ylva Trolle Lagerros, överläkare på Centrum för obesitas, i Dagens Nyheter i början april. 
Läkemedel mot fetma har länge varit i hetluften nu av flera olika skäl. Det finns många frågor om obesitas (fetma) och här tar vi upp ett urval som ställdes till Ylva Trolle Lagerros.  

Hur stor är risken att man går upp igen efter en rejäl viktnedgång?

Svar: Det är tyvärr vanligt och det spelar ingen roll hur man har gått ned i vikt. Även efter kirurgi kan man gå upp all vikt igen om man återtar de gamla vanorna. Har man läkemedel mot fetma är det viktigt att nyttja det och samtidigt skapa hälsosammare vanor som i längden kommer att göra det lättare att hålla vikten framöver.

Jag finner inte min överviktiga fru attraktiv längre. Hur kan jag peppa henne?

Svar: Forskning visar att tjat och krav på att den andra ska äta bättre och motionera istället leder till stress och ökat ätande. I slutänden är det hon som måste känna själv att det är dags att påbörja det stora arbetet med att gå ned i vikt.

Pratas det om att vi som är sjukligt feta ska få hjälp av högkostnadsskyddet eller ska jag behöva vänta på att jag utvecklar typ 2-diabetes? Sjukdomarna ställs mot varandra.

Svar: Det är olyckligt att patientgrupper ställs mot varandra. Prioriteringen i svensk sjukvård är ju att vi ska prioritera dem som är sjukast med sämst livskvalitet. Jag hoppas att vi med tiden kan få högkostnadsskydd för obesitasläkemedel för högt BMI men där är vi inte ännu idag.

Jag har ett BMI på 32 och min husläkare ratade läkemedel helt och pratade bara om bättre vanor. Ingen nyhet för mig. Bättre livsstil i kombination med läkemedel var min plan. Uppfyller jag inte kraven för läkemedel mot fetma?

Svar: Med ditt BMI har du rätt att få Saxenda eller Wegovy utskrivet. Precis som du skriver tas läkemedlet i kombination med livsstilsförändringar. Du kan be din läkare skriva en frågeremiss till mig hur man gör för att sätta in Saxenda. Ge inte upp!

Varför ordinerar inte läkare ny livsstil framför läkemedel som gör att patienten kan fortsätta frossa och belasta sjukvården?

Svar: Kombinerad levnadsvanebehandling ska alltid ges som grund till alla som jobbar med sin vikt. Läkemedlen ges utöver det. De minskar hungern och gör det lättare att inte äta lika mycket. Att få en adekvat behandling för sin höga vikt är ett sätt att undvika framtida belastning på sjukvården, eller hur?

Jag har använt Saxenda och är i mål med min viktnedgång. Nu känns det nervöst att klara att hålla vikten med mina nya bättre vanor utan läkemedlet. Tänker att hungern kommer att bli övermäktig, kan man få underhållsdoser?

Svar: Du behöver jobba kontinuerligt med lite stöd av låg läkemedelsdos för att kunna hålla dig till dina nya levnadsvanor. Om du tappar greppet och vikten börja gå upp, kontakta husläkaren för nytt recept. Tänk på att obesitas är en kronisk sjukdom! Du kan behöva läkemedel i omgångar i livet. Det är inte ett misslyckande, det är så det är med obesitas.

Jag väger över 200 kilo och har ett BMI på 64. Kroppen har tagit kontrollen över mig. Jag har testat alla bantningsmetoder. Mitt problem är att jag mår alldeles för bra av att äta, det är som en drog. Jag tror att fetmaläkemedel skulle kunna hjälpa mig och kanske i kombination med ”lyckopiller” som håller ångesten på behörigt avstånd. Vem kan hjälpa mig?

Svar: Det du beskriver är inte alls ovanligt bland de personer med obesitas som jag träffar på Centrum för obesitas. Jag tycker du ska prata med din husläkare om detta. Om du har typ 2-diabets kan du få Ozempic, har du inte diabetes är det Saxenda eller Wegovy som gäller. Om ångest är en del av ätande ska du prata med husläkaren om behandling för den med. Det är viktigt!

Fakta om läkemedel
Läkemedlet Ozempic, som är subventionerat, ges till dem som har diabetes och fetma. Har man fetma men inte diabetes är det Saxenda eller Wegovy som gäller. De läkemedlen är inte subventionerade så det får man betala själv. 
Det är din husläkare på vårdcentralen du först ska kontakta när du vill komma i gång med läkemedel och helst också med dietistkontakt. Läkare som är ovana vid läkemedel mot fetma kan kontakt Centrum för obesitas för att få hjälp.