gruppdiskussion under konferensen Diabetesdialog

Diabetesdialog är ett lyckat koncept

NYHET

Diabetesdialog är en återkommande konferens som samlar nyckelpersoner med syfte att utveckla diabetesvården i Stockholm. Drygt 40 personer deltog på årets möte och deltagarna kom från professionen, patientföreningen, förvaltningen, politiken och läkemedels- och medtechindustrin.

Konferensen fokuserade på gemensamma diskussioner utifrån de områden som bestämdes på Diabetesdialog 2020; Egenmonitorering, Diabetesplanen samt Klustertänkt och samverkan.
Efter tre inspirationsföreläsningar arbetade deltagarna i grupper med syfte att gemensamt hitta utvecklingsområden och förslag till lösningar. I denna rapport kan du läsa mer om de förslag som blev resultatet av gruppdiskussionen samt en mer fördjupad redovisning av dagen.

Till rapporten från Diabetesdialog 2022