Diabetes Stockholm - Vår historia

Insulinspruta och andra redskap från förr

1923 kom insulinet till Sverige. I samband med andra världskriget blev tillgången på insulin skakig. Detta ville man undvika i framtiden. Man insåg också att det behövdes en stark organisation för sociala frågor som försäkringar, anställningsvillkor och forskning för att bevaka personer med diabetes intressen.

"Föreningen för Sockersjuka i Stockholm med omnejd" bildas 1947 och byter med åren namn till Storstockholms Diabetesförening. Redan från början har man ambitionen att motverka myter om diabetes, att upplysa, och att skapa debatt för att informera om diabetes och påverka livet med diabetes i positiv riktning. 

2023 byter vi namn igen till Diabetes Stockholm.

Omslag på den första Diabetestidningen utgiven av Föreningen för Sockersjuka i Stockholm med omnejd mars 1949
Flicka och pojke studsar på leksaker på kollo. Andra barn i bakgrunden.
Damer lagar mat i SSDF:s kurskök

Flera frågor som var aktuella när Diabetes Stockholm bildades är aktuella än. Andra har tillkommit eller återkommit. 

Läs mer om vad Diabetes Stockholm arbetar med idag

Diabetes Stockholm anser fortfarande att en viktig del av verksamheten är att sprida information.

Hämta hem informationsmaterial från föreningen här