Barn sitter i skolbänk

Teplizumab skyddade barns betaceller vid typ 1-diabetes

NYHET

Behandling med det immunbromsande läkemedlet Tzield, gav bättre bevarad kroppsegen insulinproduktion hos barn med typ 1-diabetes, enligt en fas 3-studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

I studien följde ett internationellt forskarlag 328 patienter i åldern 8 till 17 år, som fått diagnosen typ 1-diabetes inom sex veckor. 
– Detta är hoppfulla resultat. Även en svag kvarvarande insulinsekretion har långsiktig betydelse för patienterna, till exempel för att minska risken för svår hypoglykemi och ketoacidos. Nackdelen är att behandlingen är krävande med en del biverkningar, säger Johnny Ludvigsson, senior professor i pediatrik vid Linköpings universitet, i tidningen Dagens Medicin.
Mer än hälften av de behandlade i studien drabbades av biverkningar av allvarligt slag.
– Med tanke på att behandlingen av typ 1-diabetes är så pass bra i dag, kan det bli svårt att övertyga patienterna och deras anhöriga att ta en sådan här ganska tung behandling med risk för biverkningar. På lång sikt kan det också finnas en liten risk för lymfom, säger Johnny Ludvigsson.
Teplizumab godkändes 2022 i USA och kan ges till personer som är insjuknande i typ 1-diabetes, innan symptom har upptäckts. Läkemedlet dämpar det autoimmuna angreppet mot de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. 
Bruno Lundgren