människor går

Statiner räddar hjärtan

NYHET
Tidningen

Statiner räddar hjärtan – men förskrivs mindre i Stockholm. Förskrivningen av statiner är lägre i Region Stockholm än i landet övrigt.
– Det kan bero på en stressad sjukvård, men också på en ovilja hos en del patienter mot läkemedlet, säger specialistläkaren Martin Larsson.

För både personer med typ 1- som typ 2-diabetes är förskrivningen av statiner cirka tio procentenheter lägre i Stockholm än i riket i stort, säger Martin Larsson.
–Jag ser det som en underförskrivning i Sverige och än mer i Stockholm.

Han menar att man inom vården i Stockholm är väl medvetna om att statiner är bra läkemedel. Men sjukvården är stressad och hårt belastad, som han uttrycker det, och det kan samtidigt krävas en arbetsinsats av den förskrivande läkaren att bemöta oron för biverkningar.
- Man kan börja med en låg dos, för att känna sig fram, om man är orolig. Muskelbiverkningarna är till viss del dosberoende.

I realiteten är det 0, 5 procent som får påtagliga muskelsymptom, upp till 10 procent uppvisar lindriga biverkningar i registerstudier men inte i läkemedelsprövningar. Magtarmbesvär, en annan biverkning, drabbar cirka tio procent.
– Men det brukar gå tillbaka efter en tid. Annars kan man prova att gå ned i dos eller byta preparat.

Martin Larsson arbetar som specialistläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Han är också specialistsakkunnig i endokrinologi och diabetologi i Region Stockholm och bistår politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårdens verksamhet med expertkunskap.

Han menar att personer med typ 1-diabetes vid 40 års ålder allvarligt ska överväga att ta statiner, om man inte redan gör det.
– Risken för hjärtkärlsjukdom blir större ju längre man väntar. Majoriteten får inga biverkningar och statinerna sänker effektivt risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

En del som får statiner förskrivna känner sig sjukligare i högre grad. Det gör att man gärna vill avvakta och vänta, säger Martin Larsson.
– Jag har respekt för det. Därför får man försöka förklara. Risksänkningen blir större med längre tid av behandling.

Han rekommenderar statiner för nästan alla med typ 2-diabetes.
– Många vill prova att få ned sina kolesterolnivåer med kost och motion i stället.

Men då ska man prova under en begränsad tidsrymd. Högst ett halvår, tycker Martin Larsson.
– Man önskar att det fungerade, men kolesterolvärdena går inte ner så mycket i praktiken av kost och motion, tyvärr. Även om motion, minst 30 minuter om dagen, ändå är bra för hjärta och kärl.

Text: Luca Pirro