ozempic

Ställ inte patientgrupper mot varandra

NYHET

När trender världen över skapar efterfrågan på läkemedel från personer utan ett fastställt behov av läkemedelsbehandling finns flera risker. En är att patienter som har ett stort behov av läkemedlen för sin hälsa riskerar att bli utan eller tvingas byta behandling. 

Så har det varit under en längre tid nu för läkemedel med semaglutid som är viktig för många personer med typ 2-diabetes. Det är allvarligt och det behövs ett gott samarbete mellan patientorganisationer, myndigheter och läkemedelsbolag för att viktiga behandlingar ska kunna upprätthållas.

Men det finns också en annan stor och viktig risk - att syndabockar pekas ut bland personer med ett lika stort och angeläget behov men med en annan diagnos. Den skuldbeläggningen blir särskilt stor om det redan finns ett stigma kring patientgruppen. 

Det är inte personer med obesitas som kan få hjälp av läkemedel som har orsakat bristen på läkemedel med semaglutid. Bristen har uppstått av många olika orsaker, praktiska och psykologiska och till en viss del av att vissa läkare går med på att skriva ut läkemedel till personer helt utan behov av läkemedlet. Till skillnad från personer som har ett faktiskt vårdbehov och kan få hjälp av läkemedlet så borde de som efterfrågar läkemedlet utan att ha ett medicinskt behov och läkarna som skriver ut det till personer utan sådant behov, känna ett ansvar och en skuld för att förvärra en situation som redan är ansträngd.

Att skuldbelägga personer med obesitas kommer inte hjälpa personer med typ 2-diabetes. Vi måste akta oss för och protestera när patientgrupper ställs mot varandra. 

Myndigheter ska både verka för att upprätthålla förskrivning enligt de indikationer som finns och verka för att tillgång säkerställs för alla patienter med ett uttalat vårdbehov. Läkare som skriver ut läkemedel ska använda sin samlade kunskap om patientens behov och sjukdomsbild och förskriva enligt de regler - och undantag - som lagen ger dem utrymme till men allt utanför det är ett skadligt otyg. 

Sammanställningen av var och hur läkemedlen används på annat sätt är både belysande och viktigt för att kunna tillgodose tillgången för alla de som av medicinska skäl behöver dem. 

Emma Henriksson, ordförande i Diabetes Stockholm

På socialstyrelsen.se kan du läsa deras statistik över uttag av läkemedel med semaglutid.