patientriksdagen

Sagt & gjort juni

NYHET

I senaste Sagt & Gjort från Diabetes Stockholm finns en hel del intressanta ämnen. Vad sägs om AI-algoritmer för att identifiera individer som riskerar att utveckla diabetes typ 1 och möjliggöra prevention och tidig behandling. Eller vår och många andra viktiga intressenters medverkan i patientriksdagen. Det och mycket mer kan du läsa om här.

Trevlig sommar!