Så påverkas du av stress

NYHET
Tidningen

Alla känner vi oss stressade ibland. Stress kan påverka oss positivt i vissa situationer, men för många får stressandet negativa konsekvenser.

Stress- en överlevnadsinstinkt

Kroppen har ett stressystem som är utvecklat för att snabbt kunna reagera på hot och faror vid en nödsituation.
• När vi uppfattar ett hot reagerar kroppen omedelbart.
• Ett område i hjärnan som heter amygdala, som bland annat hanterar rädsla, börjar signalera.
• Detta skapar en kedjereaktion i kroppens centrala stressystem – den så kallade HPA-axeln. Hypotalamus skickar en signal till hypofysen, som i sin tur signalerar till binjurarna att öka produktionen av stresshormonet kortisol.
• Kortisol och andra stresshormoner gör kroppen alert och redo att fly faran eller gå till attack. Hjärtat börjar pumpa fortare och hårdare, för att få ut extra mycket blod till musklerna.
• När faran passerat sjunker nivåerna av stresshormonerna i kroppen.

En kortvarig stressreaktion kan göra dig mer fokuserad och öka koncentrationen

Stress som kan skada oss

När vi stressar över jobbet och livspusslet sätts samma processer i hjärnan igång som vid en överlevnadssituation. Då stannar kortisolnivåerna på en hög nivå under en längre tid.
• I hjärnan finns det bromsar som ska hindra att stressen ska bli för mycket att hantera. Två exempel på bromsar är hippocampus, där minnen och inlärning hanteras, och frontalloben, där bland annat analysförmågan sitter.
• Men bromsarna kan nötas ned om kortisolnivåerna är förhöjda under en längre period – vilket sker vid långvarig stress.
• Stressen kan förminska de områden i hjärnan där bromsarna sitter – alltså bokstavligen krympa hjärnan(!).
• Då bromsarna nöts ned blir kroppen ännu mer mottaglig för stress. En ond spiral har skapats.

Forskning har visat att regelbunden fysisk aktivitet och avslappningsövningar leder till att kroppens
kortisolnivåer sänks – och att hjärnan då kan växa tillbaks till normal storlek.

Tecken på stress

• Svårt att koppla av
• Nedstämdhet och irritation
• Trötthet trots goda sömnvanor
• Svårt att koncentrera sig
• Glömskhet
• Ofta orolig

Negativa konsekvenser av stress

• Problem med magen
• Högt blodtryck
• Hjärtklappning
• Brist på energi
• Sömnsvårigheter
• Blodsockersvängningar

 

Illustration: Luca Pirro & Tidningsmakarna

Storstockholms diabetesförenings broschyr om stress och diabetes

Läs mer om stress och diabetes i Storstockholms Diabetesförenings broschyr.