Emma Henriksson, ordförande i Diabetes Stockholm

Politikerdagarna i Visby

NYHET

Det nya förkortade Almedalen börjar nu att hitta sin form och numera är det fyra intensiva dagar. 

2 100 evenemang genomfördes i år och antalet unika deltagare uppskattas till 32 000 personer. Hållbarhet var de ämne flest evenemang handlade om, därefter vård/omsorg samt klimat/miljö. Men kanske är upplägget att två partier delar på en dag lite tufft. Förmiddagens politikertal klockan elva krockar med mycket annat. 

I år var vi en utökad skara från Diabetes Stockholm och Diabetes Sverige som reste till Visby, Emma Henriksson vår ordförande, Kristina Söderlund intressepolitisk chef och Veronika Lindberg kanslichef från Diabetes Stockholm samt Thomas Magnusson, ordförande i Diabetes Sveriges. Det möjliggjorde att vi hann besöka fler spännande och givande seminarier och medverka på ett antal själva. 

Kristina Söderlund, Emma Henriksson och Thomas Magnusson medverkade som patientrepresentanter i Tillsammans, mötesplats för vård och politik. Varje morgon mellan 8.00 och 9.20 vändes perspektiven genom att låta politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. Denna nya arena för tvärgående dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg startade i Almedalen 2022. Panelexperterna bestod av personer från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller besvarar frågor från politikerna. Många av frågorna kretsade kring huvudmannaskapsutredningen, alltså om ansvaret för sjukvården ska förstatligas, jämlik vård över landet, kompetensförsörjning. Under onsdagseftermiddagen deltog vi i ett samtal med, Svensk förening för diabetologi, Diabetesförbundet, läkemedelsföretaget Novo nordisk, samt representanter från regionpolitiken. 

Emma Henriksson och Thomas Magnusson deltog på ett rundabordssamtal med ett stort antal andra företrädare från i princip hela diabetesarenan. Samtalet rörde sig om frågor som nationell diabetessamordnare, tekniska lösningar för framtiden, hur behandlingsmålen ska kunna nås och rollen för ett strukturerat omhändertagande. Ambitionen var att hitta konkreta förslag och samla de krafter som finns i svensk hälso- och sjukvård med det gemensamma målet att åstadkomma en bättre diabetesvård. 

Ett givande samtal vi deltog på var Dagens medicin agendas, om en god och jämlik vård enligt befintliga riktlinjer och rekommendationer för personer med hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en folksjukdom där prognosen ofta är sämre än för andra stora folksjukdomar, som till exempel diabetes. Trots detta får enbart en låg andel av patientgruppen evidensbaserad behandling och situationen är långt ifrån jämlik över landet. Men hur fungerar det egentligen och vad kan vi göra? Vad kan var och en av oss bidra med för att sprida kunskapen och förbättra prognosen för hjärtsviktspatienter i våra respektive regioner. Det var ett väldigt intressant och givande samtal och bra kontakter knöts med företrädare för primärvården i region Stockholm, vilka vi kommer att kunna ha nytta av framöver. Mycket värdefullt.

Utöver seminarier hade vi mer informella träffar, nätverkade och hittade nya kontakter inom vår arena diabetes, som vi kommer att följa upp efter sommaren.  Det allra viktigaste är det vi tar med oss hem och fortsätter att arbeta med för att vardagen och diabetesvården ska utvecklas och bli bättre för de som lever med en diabetessjukdom.  

 Text och foto: Kristina Söderlund intressepolitisk chef