Bild på ordförande Emma Henriksson

Nytt styre  – nya möjligheter

NYHET
Ledare

I ljuset av hur utvecklingen har varit för den som lever med diabetes är det lätt att känna både tacksamhet och tillförsikt. 

När vi träffades vid föreningens 75-årsjubileum blev det tydligt. Tidig död, omfattande komplikationer, skräckinjagande stora sprutor och yrkesförbud har bytts ut mot nya läkemedel, nya behandlingsstrategier, nya hjälpmedel och större kunskaper om hur vi kan förebygga konsekvenser av bristande eller utebliven behandling. Det var en riktig energikick att träffas, inspireras och få en injektion kring hur nya kunskaper skapar livsmöjligheter varje dag. Nu har vi dessutom fått både en ny regering och ett nytt regionstyre på plats. Mittenkoalitionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som kommer att styra Region Stockholm de kommande fyra åren har precis presenterat sin plattform. Som förening har vi alltid vinnlagt oss om att ha goda relationer med de politiska beslutsfattarna både på den styrande sidan och i oppositionen. Så kommer vi fortsätta och efter att ha läst plattformen kan vi konstatera att ganska mycket av regionens prioriteringar fortfarande är oskrivna blad. Många av de invalda regionpolitikerna är dessutom nya i sina roller. Det ger oss goda möjligheter att berätta vad det innebär att leva med diabetes och hur politiken kan vara med och fortsätta utvecklingen. Genom våra utbildningar och samtalskvällar möter vi de utmaningar som finns när diabetes är en följeslagare i livet. Magen, maten. Tekniken, träningen. Pumpen, potensen. Klistret, kliniken. Foten, förhoppningarna. Högt och lågt. Djupt och brett. Med medlemmars berättelser ur vardagen kan vi belysa behoven och tillsammans med vårdprofessionerna och politikerna hitta lösningarna, för även om det blivit bra mycket bättre så finns det inte ont om utmaningar i ett liv med diabetes.

Fler och starkare
Vi är redan många medlemmar men vill bli ännu fler. Vi är nämligen övertygade om att vi tillsammans kan göra livet med diabetes både längre, bättre och roligare. När du läst tidningen, sätt den i handen på någon som du tror kan vara med oss när vi laddar för en ny mandatperiod, där nyvalda politiker ska bli rustade för att kunna leverera en bättre diabetesvård. Vem i din närhet tycker det är viktigt att livet med diabetes förbättras och borde bli medlem hos oss? Kanske någon granne, kollega, vän eller familjemedlem som ännu inte har blivit medlem. Fråga dem!