Nytt diabetescentrum i Stockholm

NYHET
Tidningen

Snart slår Centrum för diabetes upp portarna i Stockholm. Här kommer det att bedrivas vård, utbildning och forskning. Det nya
diabetescentret får tummen upp av såväl läkare som patienter.

Under ett års tid har det varit en byggarbetsplats på Solnavägen 1E i Stockholm. Men snart är det äntligen dags för inflyttning (datum är i skrivande stund inte satt). Och till de nya fräscha lokalerna ska bland annat Centrum för diabetes flytta, från Karolinska Universitetssjukhuset där man i dag finns. Detta är ett resultat av det politiska beslut som togs förra året och som innebär att öppenvården flyttar från sjukhusen, för att på så sätt optimera den kvarvarande akutsjukvården. På Centrum för diabetes kommer man i fortsättningen att ta hand om patienter med diabetes typ 1, samt fungera som ett stöd för primärvården när det gäller patienter med diabetes typ 2. Centrum för diabetes kommer likt i dag även ha en podiatrimottagning, det vill säga en fotmottagning för diabetiker.   
Linda Kjerr är enhetschef för Centrum för diabetes, och hon är väldigt entusiastisk inför den kommande flytten. 
– Vi har varit engagerade i utformningen av de nya lokalerna, vilket har gjort att de verkligen har anpassats efter verksamheten, istället för som nu där verksamheten är anpassad efter lokalerna. Även våra patienter har kunnat tycka till och komma med önskemål, och patientföreningen har tittat på lokalerna och är positiva, så jag tror att det kommer att bli väldigt bra för alla parter, säger hon. 
Linda beskriver de nya lokalerna som familjära. Här finns en välkomnande lounge där man kan sitta ner och dricka kaffe. I loungen kommer det även att finnas datorer där patienterna med hjälp av frågeblanketter kan registrera hur de upplever sin hälsa samt det mottagande och den behandling de får.  
– Vi kommer även ha flertalet rum för samtal, utbildning, mottagning och vård samt forskning. Det blir inte så strikt sjukhusmiljö, vilket jag tror att många patienter uppskattar eftersom merparten har återkommande besök hos oss, säger hon.  

Diabetessjukvård, forskning och utbildning

I dagsläget är omkring 1600 patienter över 18 år knutna till Centrum för diabetes. För de med diabetes typ 1 handlar det om en kontinuerlig kontakt – ett livslångt stöd. Patienter med diabetes typ 2 som skickas hit på remiss erbjuds utbildningar där de bland annat får träffa dietister för att lägga upp kostscheman och lära sig mer om sjukdomen. 
På Centrum för diabetes arbetar dagligen runt 20 personer. Sergiu-Bogdan Catrina är en av dem. Han är överläkare, och medicinskt ansvarig för Centrum för diabetes, och ser fram emot att flytta till de nya lokalerna.
– I dag går jag som överläkare även runt på andra avdelningar här på Karolinska, men i och med flytten så kommer det bara att handla om diabetesvård för min del, och det gör att jag kan lägga fullt fokus på det, säger han.
Sergiu forskar även på komplikationer som kan uppstå vid diabetes. Och på det nya centret kommer han att fortsätta med det arbetet. 
– Vi kommer att bedriva klinisk forskning på plats. Dessutom kommer vi att ha vidareutbildningar för bland annat sjuksköterskor, fysioterapeuter och medicinkandidater, berättar han. 
Centrum för diabetes kommer att dela de nya lokalerna ihop med Centrum för neurologi och Centrum för reumatologi. Det är Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som fått i uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden att driva den nya verksamheten. Att flytta ut vården från sjukhusen har flera fördelar menar Sofia Ernestam, verksamhetschef för de tre specialistcentren. 
– Det är ett stort öppenvårdspatientflöde som lätt kommer i skymundan på ett akutsjukhus. där fokus ligger på de svårast akut sjuka på akutmottagningarna och slutenvårdsavdelningarna. Genom att fokusera på denna patientgrupp inom öppenvård kommer hela arbetslaget höja sin kompetens och kunna utveckla nya arbetssätt med patienter som snabbt kan införas, säger hon. 
För Sergiu, som i sitt arbete dagligen möter människor med diabetes, och vet hur påfrestande sjukdomen kan vara för patienten, är det nya centret ett steg i rätt riktning för en ännu bättre diabetesvård. 
– Det finns många gånger ett enormt lidande bakom en sjukdom som diabetes, och det finns så mycket utrymme att förbättra både inom vården och inom forskningen. Tänk bara hur långt vi har kommit de senaste tio åren. Det är ett spännande område och utvecklingen går framåt hela tiden, säger han. 

Text: Sara Palmkvist  Foto: Petrus Iggström

Fakta om akademiskt specialistcentra
Syftet med de akademiska specialistvårdscentren är att utveckla specialistvården för patienter med kronisk sjukdom, och att skapa ett nätverk inom forskning och utbildning.
De tre akademiska specialistcentren för diabetes, neurologi och reumatologi kommer att drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). De nya centren är en del i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården med inriktning mot universitetssjukvård, och kommer att ha ett starkt fokus på forskning, utveckling, utbildning och innovation. Vården ska ske i nära samverkan med den högspecialiserade vård, forskning och utbildning som bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset, men också i samarbete med övriga akutsjukhus.
Källa: SLSO