Bild på ordförande Emma Henriksson

Bra initiativ måste tas tillvara

NYHET
Debatt

Diabetes Stockholm har länge påtalat behovet att minska andelen som insjuknar i typ 2 diabetes. Förstadiet till typ 2 diabetes, är prediabetes. Även prediabetes går att upptäcka och med rätt insatser går det att undvika att utveckla typ 2 diabetes. Men det förutsätter att vården har ett preventivt förhållningssätt och att vi klarar av att rikta resurser till det förebyggande arbetet. Vi är oroliga för att bra initiativ inte tas tillvara i dessa ekonomiskt kärva tider. Vi måste klara av att ” mota Olle i grind” annars kan det både stå individen och regionen dyrt längre fram. 

Emma Henriksson, ordförande Diabetes Stockholm

Läs artikeln här