logotyp för Diabetes Stockholm

Årsmötet med prisutdelning

NYHET

Årsmötet den 11 maj förgylldes av utdelning av Diabetespriset som i år gick till Bengt-Olof Tengmark, diabetesläkare på Citydiabetes. Synbart rörd tog han emot sitt pris och tackade för att det var just personer med diabetes som hade nominerat honom.

Till årsmötesordförande valdes Henrik Eriksson, ordförande i Patientnämnden. Han berättade kort om nämndens viktiga uppdrag som är att vara en stödjande länk mellan patienter och vårdgivare. Patientnämnden är fristående och neutrala, de har tystnadsplikt och tar emot cirka 8 000 klagomål och synpunkter från patienter varje år. Resultatet av klagomålen leder till förbättringar inom sjukvården.

Årsmötet beslutade att Storstockholms Diabetesförening nya namn blir Diabetes Stockholm, oförändrad medlemsavgift och samma styrelse sitter kvar till det blir omval igen.