Patientföreträdarutbildning

Att fler och fler efterfrågar patientföreträdare är verkligen positivt men även en utmaning. Regionerna, statliga myndigheter, vårdverksamheter vill förbättra dialog och samverkan med patienter för att få in fler perspektiv inom vård och omsorg. För att möta detta behov har en patientföreträdarutbildning tagits fram av Funktionsrätt Sverige, med stöd av Vinnova.

Diabetes Sverige, genom Storstockholms Diabetesförening, har varit med i arbetet med att ta fram denna utbildning som ska förbereda oss att bli bättre i företrädarrollen.

Sverige har haft en tradition med starka företrädare inom det vi tidigare kallade Handikapprörelsen. Då var det mer som en part i förhandling och kravställare mot politiker och myndigheter. Idag ser vi lite annorlunda på uppdraget och det ställs även helt andra krav på att vara företrädare för en organisation eller en grupp patienter.

Vi förväntar oss att få vara med i processer, från ax till limpa, sitta i ledningsgrupper, samverka i verksamhetsutveckling med mera, allt utifrån ett patientperspektiv. Det ställer stora krav på den som är representant och de som utser representanter. Denna utbildning har varit väldigt efterfrågad och det är verkligen bra att den äntligen är på plats.

Behoven är stora och det finns brister i jämlikhet och patientperspektiv inom dagens hälso- och sjukvård. Det behöver vi förändra. Patientföreträdare spelar en viktig roll för att vården ska bli mer personcentrerad och för att patientperspektivet ska bli en självklar del i utformningen av vården.

Fler och fler beslutsfattare är medvetna om vikten att involvera patientföreträdare. Vården är ju till för patienten. Patientmedverkan borde vara alldeles självklart. Men vad behöver vi nu göra från politiken och professionen för att möta upp det här initiativet, lyfte Acko Ankarberg vid lanseringen av patientföreträdarutbildningen. Väldigt klokt inlägg, det kommer vi från patientföreningarna att ta fasta på och följa upp.

digital kurs

Storstockholms Diabetesförening planerar att i vår att starta en cirkelutbildning med patientföreträdarutbildningen som grund. Håll utkik på vår hemsida om du är intresserad. Men utbildningen är fri för alla att på egen hand genomföra den. Är du nyfiken klicka på länken nedan.

patient möter läkare