Diabetesdialog Stockholm

diskussion på konferensen Diabetesdialog

Att samla politiken, professionen, patienterna, industrin och tjänstemän vid ett och samma tillfälle och diskutera hur diabetesvården kan utvecklas, visar sig vara ett lyckat koncept ända sedan starten 2019.

grupparbete diabetesdialog
anteckning från konferensen Diabetesdialog

På Diabetesdialog kommer många idéer fram på förbättringar som gynnar både patienter och vårdpersonal. 

Axplock på lösningar är certifiering av vårdcentraler, tekniksupport bör finnas, krav på fortbildning av personal inom primärvården, ökad andel som får fotundersökning och rätt läkemedelsbehandling. Listan är lång så titta gärna i rapporterna nedan.