Insulin och diabetes mellitus

Insulin är ett livsviktigt hormon som produceras i bukspottkörteln, det fungerar som en nyckel som låser upp cellerna för att släppa in sockret så att cellen kan fungera.

Vid typ 1 diabetes har insulinproduktionen upphört. Därför måste man själv tillföra konstgjort insulin med hjälp av en insulinpenna eller en insulinpump. Vid typ 2 diabetes är bukspottkörteln utmattad och orkar inte producera tillräckligt med insulin och då blir blodsockerhalten för hög. Till en början behandlas man med kost, motion och tabletter. När det inte ger bra effekt behövs insulinbehandling.

ungteje_tar_insulinimagen

Här tillförs insulinet med en insulinpenna. Insulinpennorna laddas med insulinampuller.

insulinpump

Här tillförs insulinet med hjälp av en insulinpump. Från pumpen går en tunn slang in i magen så att när man trycker på pumpens knapp, skickas insulin in till kroppen. När man använder insulinpump är det endast snabbverkande insulin som används. Därför är det viktigt att man också har en insulinpenna om pumpen skulle krångla.

Olika sorters insulin

Det konstgjorda insulinet uppfanns för 100 år sedan och sedan dess har insulinerna blivit fler och bättre.  Valet av insulin beror på vilken form av diabetes och vilka individuella behov en person har. Insulinbehandlingen syftar till att likna en normal insulinproduktion. De olika insulintyperna kan grovt delas in i basinsulin, som är långverkande, måltidsinsulin, som är snabbverkande och mixinsulin som innehåller både bas- och måltidsinsulin. Mixinsulin används främst av personer som lever med typ 2-diabetes.

Stickteknik är viktigt

Se en kort film om hur du ska ta ditt insulin för att undvika fettkuddar.

Insulin som injiceras skall ha rumstemperatur och förvaras i rumstemperatur. Insulin som inte används förvaras i kylskåpets dörrfack (+ 2-8 grader). Insulin får inte frysa eller utsättas för direkt solljus och temperaturer över 30 grader, då mister det sin effekt.

Ta med kylväska om du reser till varmare breddgrader och ha insulinet i handbagaget på flygresan, annars kan det frysa. På bland annat Diabetic Designed kan du köpa kylfodral. Ska du ut på tur i kallare väder, förvara insulinet nära kroppen.