Forskning om diabetes

Alla typer av diabetes är ständigt under lupp för forskare runt om i världen. Forskarnas arbete har lett till bättre behandlingar, minskad risk för komplikationer och ökad livskvalitet. Medicintekniska företag utvecklar hela tiden ny teknik som underlättar livet med diabetes. Det pågår intensiv forskning för att utröna vad diabetes är, vad som utlöser det och hur utvecklingen av sjukdomen kan bromsas. Gener, stamceller och artificiell intelligens är några exempel på forskningsområden.

forskningslaboratorium

Det går att upptäcka typ 1-diabetes redan innan sjukdomen ger symptom. Genom en tidig upptäckt kan man förhindra svåra komplikationer vid insjuknandet. Det internationella forskarnätverket TrialNet vill därför nu införa en ny klassificering av typ 1-diabetes.

Att virus skulle kunna orsaka typ 1-diabetes är en gammal hypotes som fått förnyad aktualitet. Malin Flodström Tullberg forskar om kopplingen mellan enterovirus och typ 1-diabetes. Hon hoppas kunna bidra till ett vaccin mot sjukdomen.

Bör patienter med olika varianter av typ 2-diabetes behandlas med olika typer av läkemedel? Den frågan ska forskare på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet försöka besvara i en ny studie.

Vad sker i kroppen när typ 2- diabetes utvecklas och hur svarar kroppen på läkemedelsbehandling? Långtidsstudier av en ny musmodell kan bättre än tidigare studier bekräfta hur läkemedel för typ 2-diabetes fungerar i människor.

Leonard Thompson

Upptäckten av insulinet 1921 förändrade livet för alla som lever med diabetes. 14 årige Leonard Thompson var den första personen att injiceras med insulin. Han låg inlagd på Torontos allmänna sjukhus och hölls vid liv av en mycket vanlig svältkur. När han får sin första dos insulin väger han bara 29,5 kg. Redan efter några timmar känner han sig piggare. Behandlingen ger honom livet tillbaka.

SSDF:s medlemstidning Leva med diabetes tar upp aktuell forskning, missa inte att prenumerera på den!

Provläs gärna ett ex av Leva med diabetes här!

 

Tidningen Leva med Diabetes