Ställ din fråga till experterna

Vad vill du veta om diabetes?

Att leva med diabetes innebär att många frågor kan dyka upp. Ta chansen att ställa just dina frågor till en doktor eller dietist. Mejla red@diabetesstockholm.se Svaren kan publiceras i medlemstidningen Leva med diabetes och här på webben.

Möt föreningens experter

Professor Kerstin Brismar

Kerstin Brismar

Professor och forskare vid Karolinska Institutet

Kerstin Brismar har lång erfarenhet av att möte patienter med diabetes både typ 1 och typ 2. Just nu studerar hon riskfaktorer, hjärtkärlsjukdom samt prevention, särskilt med fokus på kost och livsstil.

Se fler svar från Kerstin Brismar här

Senaste Frågorna & svaren

I arkivet finns många frågor och ämnen redan representerade, ta en titt och lär dig massor på köpet!