Kerstin Brismar

Professor Kerstin Brismar

Kerstin Brismar

Professor och forskare vid Karolinska Institutet

Kerstin Brismar har lång erfarenhet av att möte patienter med diabetes både typ 1 och typ 2. Just nu studerar hon riskfaktorer, hjärtkärlsjukdom samt prevention, särskilt med fokus på kost och livsstil.

Frågor & svar